کرونا از زبان متخصصان(فایل صوتی)

شرایط حضور در مطب دندانپزشکی در دوران کرونا

جناب آقای دکتر مهرداد عصاره، جراح دندانپزشک و دکترای دندانپزشکی از دانشگاه جندی شاپور از ضرورت مراجعه به دندانپزشک و مواردی که باید برای حضور در مطب در نظر گرفت ، صحبت می کنند.

کرونا به زبان ساده

ما در فضای مجازی

آخرین پادکست ها

آخرین مطالب

اگر سوالی از متخصصین دارید، اینجا طرح کنید؟

لطفا صبر کنید