خانه برچسب نوشته ها سوآی آکسوی
اعضا محترم ایکوم همکاران عزیز می خواهم این متن را با بیان عمیق همدردی خود در این زمان بحرانی شروع کنم‌، امیدوارم همه شما، خانواده و دوستانتان در امنیت و سلامت باشید و با این شرایط به بهترین نحو مقابله کنید. در چند هفته گذشته دنیای ما به مکان عجیبی تبدیل شده‌است. از آنجا که […]بیشتر بخوانید