خانه برچسب نوشته ها سوای آکسوی
همکاران عزیز ایکوم، اعضای محترم جامعه جهانی موزه‌داری من با ارسال این پیام استعفای خود از ریاست ایکوم را اطلاع می‌دهم. به همین منظور پیرو نامه‌ای در تاریخ 19 ژوئن سال 2020  خطاب به هیات اجرایی ایکوم  دلایل و انگیزه خود را برای این تصمیم ارائه کردم. یکی از بزرگترین افتخارات زندگی من، خدمت به بیشتر بخوانید