خانه برچسب نوشته ها شیوع ویروس کوید 19
موزه هنر مدرن نیویورک (موما ) در زمان شیوع ویروس کوید 19 با انتشار بیانه ای اقدام به راه‌اندازی فضاهای مجازی برای مخاطب های موزه نموده است. این بیانیه با عنوان  “سلامتی جامعه ما و ایمنی همیشه اولویت‌های اصلی است” مورد استقبال قرار گرفته‌است و در همین راستا امکان دسترسی مجازی را برای بیشتر بخوانید