خانه برچسب نوشته ها COVID-19
دوم آوریل مصادف با چهارده فروردین از سوی شورای بین المللی موزه ها ایکوم، بیانیه ای مبنی بر حمایت از موزه ها در زمان همه گیری کرونا منتشر شد که به شرح زیر است:   شورای بین المللی موزه ها ICOM غم و اندوه عمیق و همبستگی خود را با مردم آسیب دیده ی سراسر […]بیشتر بخوانید